Vstup nových členov

Dňa 17.1.-19.1. 2020 sa uskutočnili duchovné cvičenia členov Združenia katolíckeho apoštolátu. Spolu s kandidátmi a sympatizantmi Združenia katolíckeho apoštolátu si obnovili svoju vieru a rozhodli sa pre apoštolskú angažovanosť. Duchovné cvičenia sa uskutočnili v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch, viedol ich exercitant páter Piotr Lasota SAC.

Vyvrcholením duchovných cvičení bolo slávenie odpustovej slávnosti Svätého Vincenta Pallottiho v Svätyni Božieho Milosrdenstva. Počas slávnosti do Združenia katolíckeho apoštolátu vstúpilo päť laikov, ktorí zložili akt apoštolskej angažovanosti v Cirkvi a vo svete.Zúčastnení členovia Združenia si v tento deň tiež obnovili svoje apoštolské angažovanie.

Duchovná pallottínska rodina sa tak rozrástla. Združeniu katolíckeho apoštolátu vyprosujeme Božie požehnanie, živú vieru, pravú apoštolskú spoluprácu a svätú angažovanosť.