SYMPÓZIUM ZKA..

Tento rok počas 30.11. do 1.12.2019 už tradične víkend 
s prvou Adventnou nedeľou patrí Sympóziu Združenia Katolíckeho
Apoštolátu v Poľsku, ktorý organizuje Inštitút Pallotiho.
Aj členovia a sympatizanti Združenia katolíckeho apoštolátu 
zo Slovenska sa zúčastnili sympózia.