Voľby do Národnej koordinačnej rady

V roku 2019 bola na Slovensku vytvorená prvá Národná koordinačná rada (NKR) Združenia katolíckeho apoštolátu, ktorá reprezentuje Združenie katolíckeho apoštolátu a plní svoje funkcie podľa štatútu na území kompetencií Konferencie biskupov Slovenska.

Funkčné obdobie NKR trvá 3 roky, preto sa v auguste 2022 uskutočnili nové voľby. Noví členovia NKR boli vybraní členmi ZKA a následne na prvom zasadaní si členovia NKR zvolili svojho predsedu, podpredsedu a sektretára. Voľba prebiehala tajným hlasovaním za účasti aspoň dvoch tretín členov NKR.

Za predsedu bol zvolený Tomáš Rusňák, za podpredsedu sr. Paulina Szałek a za sekretára Silvia Pavlíková. Členovia NRK sa zhodli na tom, že promótorom formácie ostáva páter Vladimír Peklanský SAC.

Pohybom podporili chudobných v Afrike

Dvanásťhodinová pohybová štafeta na podporu chudobných detí v africkej Rwande, ktorá mala spoločné motto pohybom pre dobro druhých, sa uskutočnila 23. mája. Iniciátormi podujatia boli mladí, zaangažovaní laici zo Združenia katolíckeho apoštolátu pallotínov.

https://www.katolickenoviny.sk/spravodajstvo/category/domace/article/pohybom-podporili-chudobnych-v-afrike.xhtml

Božie milosrdenstvo sa nám prihovára stále a dotýka sa človeka

Katolícka cirkev slávi nedeľu po Veľkej noci ako Nedeľu Božieho milosrdenstva. Čo nám hovorí a prečo je dôležité ho nasledovať a čo odporúčajú iní, aby sa k nemu ešte viac primkli?

Prinášame anketu o Božom milosrdenstve, ktorú spracovala Barbora Jarinová, členka Združenia katolíckeho apoštolátu. Jej celé znenie nájdete na:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210409023

Sviatok Božieho Milosrdenstva – 11. apríla 2021

Sobota 10. 04. 2021

Vigília pred Sviatkom Božieho milosrdenstva – /YouTube kanál
svätyne/ https://www.youtube.com/watch?v=9DgJZdB6_bg

20:00 – Svätá omša – kazateľ vsdp. Prof. František Trstenský
– Tichá modlitba, pri eucharistickej adorácii, spev, zamyslenia

23:00 – záver

Nedeľa: 11.04. 2021

Sviatok Božieho milosrdenstva /YouTube kanál svätyne/
BLOK DOPOLUDNIA : PROGRAM

8:30 príhovor rektora svätyne P. Peter Klubert SAC
8:40 PREDNÁŠKA: Sviatok Božieho milosrdenstva: Vladyka Cyril Vasil
9:15 pozdravy pallottínskych predstavených od sv. Vincenta Pallottiho v Ríme, – P. Jacob
Nampudakam SAC, P. Jozef Lasak SAC
9:30 PREDNÁŠKA: Korunka Božieho milosrdenstva Sr. Jana Mária Krnáčová KMBM
10:00 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva zo svätyne: P. Adam Walczuk SAC

10:30 SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA ZO SVÄTYNE – hlavný celebrant Mons. Ján Kuboš (Rádio LUMEN)

PRÍHOVORY – hneď po sv. omši: Sestry pallotínky, Združenie katolíckeho
apoštolátu na Slovensku, pastorácia povolaní

12:00 záver dopoludnajšieho bloku
12:00-13:30 obedňajšia prestávka

BLOK POPOLUDNÍ : PROGRAM

13:30 príhovor rektora svätyne – P. Peter Klubert SAC
14:15 PREDNÁŠKA: Hodina milosrdenstva – Mons. Stanislav Stolárik
15:00 KRÍŽOVÁ CESTA o Božom milosrdenstve zo svätyne –  P. Artur Cierlicki SAC
16:15 PREDNÁŠKA: Apoštolát milosrdenstva – P. Slavomír Peklanský SAC
16:45 PREDNÁŠKA : záznam z príležitosti 40 výročia Pápežskej encykliky: Dives in
misericordia –  Mons. Henryk Ciereszko
18:00 predpokladaný záver vysielania

Dopoludnia aj popoludní okrem hlavného programu budú vypĺňať program a priamy prenos
reportáže z rôznych misijných miest a projektov pallotínov po celom svete, napr z Kórei,
Rwandy, Mexika, Kolumbie, Burkina Faso a ďalších.

Vstup nových členov

Dňa 17.1.-19.1. 2020 sa uskutočnili duchovné cvičenia členov Združenia katolíckeho apoštolátu. Spolu s kandidátmi a sympatizantmi Združenia katolíckeho apoštolátu si obnovili svoju vieru a rozhodli sa pre apoštolskú angažovanosť. Duchovné cvičenia sa uskutočnili v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch, viedol ich exercitant páter Piotr Lasota SAC.

Vyvrcholením duchovných cvičení bolo slávenie odpustovej slávnosti Svätého Vincenta Pallottiho v Svätyni Božieho Milosrdenstva. Počas slávnosti do Združenia katolíckeho apoštolátu vstúpilo päť laikov, ktorí zložili akt apoštolskej angažovanosti v Cirkvi a vo svete.Zúčastnení členovia Združenia si v tento deň tiež obnovili svoje apoštolské angažovanie.

Duchovná pallottínska rodina sa tak rozrástla. Združeniu katolíckeho apoštolátu vyprosujeme Božie požehnanie, živú vieru, pravú apoštolskú spoluprácu a svätú angažovanosť.