Modlitby

  Modlitba k sv. Vincentovi Pallottimu
Sv. Vincent Pallotti, zo svojho nebeského príbytku plného
chvály, vzhliadni na nás. Pozeráme na teba, neúnavného apoštola, a ďakujeme
Najsvätejšej Trojici za to, že si ťa vyvolila. Neochvejne dôverujeme tvojej
starostlivosti a prosíme, aby si žehnal tvoje Dielo a napĺňal svojim duchom
všetkých veriacich, zvlášť tých, ktorý sa chopili apoštolskej práce. Bdej nad
nami, aby sme sa osvedčili ako pravdiví synovia a dcéry našej Matky Márie,
Kráľovnej Apoštolov. Oroduj za nás u Boha, aby sme sa mohli stať hodnými
spolupracovníkmi Ježiša Krista, Apoštola večného Otca. Amen.
 Modlitby k sv. Vincentovi Pallotti:
P. Svätý náš otec Vincent, teba si Boh vyvolil, aby si založil a
rozširoval v Cirkvi katolícky apoštolát. Prihováraj sa za nás pred Božou
tvárou.
V. Modli sa aj za tých, ktorí sú nadšení tvojimi ideálmi, najmä láskou
k Bohu a k blížnemu, aby vo všetkom hľadali Božiu slávu, zničenie hriechu
a spásu duší.
  Spytovanie svedomia
Reflexia
Náš svätý Zakladateľ Vincent Pallotti napísal: „Základnou regulou
našej najmenšej Spoločnosti je život nášho Pána Ježiša Krista, ktorého
máme nasledovať v jeho ukrytom živote a vo verejnej činnosti evanjeliovej
služby pre väčšiu slávu Boha, nášho Nebeského Otca a pre väčšie
posvätenie vlastnej duše a duše blížneho“.
 
Spolubrat hovorí o smrti sv. Vincenta Pallottiho: „Vincent Pallotti prosil
nekonečné Božie milosrdenstvo, pre zásluhy Ježiša Krista a
Nepoškvrnenej Kráľovnej apoštolov, aby obdarovalo požehnaním jeho
spolubratov a celý svet. Potom im odporučil milovať a nasledovať Krista
životom plným pokory, poslušnosti a obety. Budujúco vplýval na všetkých
svojou láskavosťou a vzrušujúcou dobrotou, pričom poukazoval na to, že
to je ich posledná rozlúčka. V posledných slovách dodal: Spoločnosť sa
bude rozvíjať a Boh jej bude požehnávať. Presvedčíte sa. Hovorím vám to
nie preto, že verím, ale preto, že som si tým istý.“
 
- Zamyslime sa nad tým, že Ježiš je nám daný ako vzor pre naše myšlienky,
slová a skutky.
- Myslíme často s úctou na Božiu prítomnosť? Vzývame Boha často s
pokorou a dôverou?
- Vzdávajme vďaky za to, že môžeme mať podiel na najčestnejšej úlohe –
na práci nad večnou spásou blížneho a všetkých ľudí.