Združenie katolíckeho apoštolátu v ČR

Dňa 11. 11. 2019 štrnásť laikov z Českej republiky v Radošínskej Svratke vstúpilo do Združenia katolíckeho apoštolátu. Stali sa členmi združenia a zložili akt apoštolského angažovania sa.

Nech ich Pán vedie a roznecuje v nich apoštolské túžby „byť všetkým pre všetkých.“