Voľby do Národnej koordinačnej rady

V roku 2019 bola na Slovensku vytvorená prvá Národná koordinačná rada (NKR) Združenia katolíckeho apoštolátu, ktorá reprezentuje Združenie katolíckeho apoštolátu a plní svoje funkcie podľa štatútu na území kompetencií Konferencie biskupov Slovenska.

Funkčné obdobie NKR trvá 3 roky, preto sa v auguste 2022 uskutočnili nové voľby. Noví členovia NKR boli vybraní členmi ZKA a následne na prvom zasadaní si členovia NKR zvolili svojho predsedu, podpredsedu a sektretára. Voľba prebiehala tajným hlasovaním za účasti aspoň dvoch tretín členov NKR.

Za predsedu bol zvolený Tomáš Rusňák, za podpredsedu sr. Paulina Szałek a za sekretára Silvia Pavlíková. Členovia NRK sa zhodli na tom, že promótorom formácie ostáva páter Vladimír Peklanský SAC.