Doporučená literatúra, zdroje…

 • Myšlienky na každý deň, Svätý Vincent Pallotti. Piotr Libiszewski SAC. Dobrá kniha, 2001.
 •  Pallotti – Priekopník apoštolátu laikov. Czeslaw Parzyszek. Vydavateľstvo Pallotti, Bratislava, 2017.
 •  Svätý Vincent Pallotti. Apoštol a mystik. Jozef Wróbel SAC. Vydavateľstvo Pallotti, 2012.
 • Svätý Vincent Pallotti, Zvestovateľ budúcnosti. Hans Wallhof SAC. Vydavateľstvo VELAR, 1993.
 • Šesť dní. Duchovné cvičenia s donom Vincenzom. Stanislav Stawicki SAC, Vydavateľstvo Pallotti, 2016.
 • Štatút Združenia katolíckeho apoštolátu; Generálneho štatútu – Združenia Katolíckeho apoštolátu, UAC, Vydavateľstvo Pallotti, 2014.
 • Vincent Pallotti – Mistr spirituality. Forycki Roman SAC. Vydavateľstvo Spoločnost katolickeho apoštolatu, 2012.
 • Vincent Pallotti, Pallotti očami súčasníka. Paul de Geslin, Vydavateľstvo Pallotti, 2016.
 • Vincent Pallotti, Vzrušujúci životný príbeh. Vreni Merz, Vydavateľstvo PALLOTTI, 2013.
 • Vincent Pallotti – životopis. Alexander Holzbach, Vydavateľstvo Pallotti, 2013.
 • Internetové zdroje:

http://pallotini.sk/

http://sac.pallotini.sk/

http://www.pallotini-michalovce.sk/

http://www.cbmpallotini.sk/