Sviatok Božieho Milosrdenstva – 11. apríla 2021

Sobota 10. 04. 2021

Vigília pred Sviatkom Božieho milosrdenstva – /YouTube kanál
svätyne/ https://www.youtube.com/watch?v=9DgJZdB6_bg

20:00 – Svätá omša – kazateľ vsdp. Prof. František Trstenský
– Tichá modlitba, pri eucharistickej adorácii, spev, zamyslenia

23:00 – záver

Nedeľa: 11.04. 2021

Sviatok Božieho milosrdenstva /YouTube kanál svätyne/
BLOK DOPOLUDNIA : PROGRAM

8:30 príhovor rektora svätyne P. Peter Klubert SAC
8:40 PREDNÁŠKA: Sviatok Božieho milosrdenstva: Vladyka Cyril Vasil
9:15 pozdravy pallottínskych predstavených od sv. Vincenta Pallottiho v Ríme, – P. Jacob
Nampudakam SAC, P. Jozef Lasak SAC
9:30 PREDNÁŠKA: Korunka Božieho milosrdenstva Sr. Jana Mária Krnáčová KMBM
10:00 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva zo svätyne: P. Adam Walczuk SAC

10:30 SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA ZO SVÄTYNE – hlavný celebrant Mons. Ján Kuboš (Rádio LUMEN)

PRÍHOVORY – hneď po sv. omši: Sestry pallotínky, Združenie katolíckeho
apoštolátu na Slovensku, pastorácia povolaní

12:00 záver dopoludnajšieho bloku
12:00-13:30 obedňajšia prestávka

BLOK POPOLUDNÍ : PROGRAM

13:30 príhovor rektora svätyne – P. Peter Klubert SAC
14:15 PREDNÁŠKA: Hodina milosrdenstva – Mons. Stanislav Stolárik
15:00 KRÍŽOVÁ CESTA o Božom milosrdenstve zo svätyne –  P. Artur Cierlicki SAC
16:15 PREDNÁŠKA: Apoštolát milosrdenstva – P. Slavomír Peklanský SAC
16:45 PREDNÁŠKA : záznam z príležitosti 40 výročia Pápežskej encykliky: Dives in
misericordia –  Mons. Henryk Ciereszko
18:00 predpokladaný záver vysielania

Dopoludnia aj popoludní okrem hlavného programu budú vypĺňať program a priamy prenos
reportáže z rôznych misijných miest a projektov pallotínov po celom svete, napr z Kórei,
Rwandy, Mexika, Kolumbie, Burkina Faso a ďalších.