Duchovné cvičenia a vstup nových členov do ZKA

Počas víkendu 17.-19. marca sa v Dome pútnika pri Svätyni Božieho milosrdenstva uskutočnili Duchovné cvičenia pod názvom Pôstny čas so sv. Vincentom, ktoré viedol páter Peter Kluber SAC, rektor Svätyne Božieho milosrdenstva a člen Národnej koordinačnej rady ZKA.

Tieto duchovné cvičenia mali špeciálny charakter, nakoľko v sobotu počas sv. omše vo svätyni, sme prijali do Združenia 5 nových členov, ktorí po absolvovaní potrebnej formácie vyjadrili túžbu vstúpiť do Združenia a zložili Akt apoštolského angažovania. Následne sme večer strávili v spoločnej modlitbe v duchu Taizé, ktorú pripravili sestry pallotínky a ktorej súčasťou bola aj poklona krížu, čo nám pomohlo ešte lepšie sa pripraviť na blížiace sa sviatky a duchovne sa obohatiť.