Božie milosrdenstvo sa nám prihovára stále a dotýka sa človeka

Katolícka cirkev slávi nedeľu po Veľkej noci ako Nedeľu Božieho milosrdenstva. Čo nám hovorí a prečo je dôležité ho nasledovať a čo odporúčajú iní, aby sa k nemu ešte viac primkli?

Prinášame anketu o Božom milosrdenstve, ktorú spracovala Barbora Jarinová, členka Združenia katolíckeho apoštolátu. Jej celé znenie nájdete na:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210409023